Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

Carnival


Well, I've walked these streets
In a carnival, of sights to see
All the cheap thrill seekers vendors and the dealers
They crowded around me

Carnival- Natalie Merchant

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου