Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Dead man's taleI don't know why I always take the blame for what other people have done...

Ok shoot me... I won't die


that strange Norwegian guy from 1968 got famous because his album "Bleak House"

is one of the most hard to find vilyl of all time.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου