Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

The Jaguar

'030' by The Good The Bad (UNCUT) from 030 on Vimeo.

via Stop That Sound

The model is American Vintage 62 Jaguar

Rosewood Fretboard Olympic White

Model :0100900805

it costs about 2.000$

The Guitar is a little bit expensive

the Girl is from Out of space so...

Click on the link for the song,

The Good The Bad - 030

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου